Úvod    Video    Fotografia    Grafika    Cenník    Kontakt Alpega webdesign Čas zastaviť nedokážem, ale spomienky Vám uchovám navždy.  Mobil: 0905 260767     Email: alpega@alpega.sk   250,-€                8,-€  14,-€   350,-€  8,-€ 14,-€         - záznam a strih videa v FullHD kvalite /v cene je zahrnutá doprava do 30km, záznam pečatenia triednej knihy,  grafické spracovanie obalov a potlače v cene nie sú zahrnuté médiá/  Pri FullHD videu je možný výber médii, na ktoré bude stužková uložená. Video je uložené vo formáte avi (X264),  na DVD-R, alebo USB.   - cena každého dvoj DVD média, alebo dvoj DivX HD vrátane obalu a potlače - cena každého USB vrátane krabičky   - záznam videa vo FullHD kvalite + fotografovanie stužkovej slávnosti /v cene nie sú zahrnuté médiá/   - cena každého dvoj DVD média, alebo dvoj DivX FullHD vrátane obalu a potlače - cena každého USB vrátane krabičky   -prezentačné video je zaznamenávané a spracovávané vo FullHD kvalite /pri prezentačnom videu je možnosť  dohody podľa dĺžky záznamu a zložitosti spracovania videa/  Pri HD videu je možný výber médii, na ktoré bude výsledné video uložené. Môže to byť vo formáte DVD, alebo DivX HD -cena každého dvoj DVD média, alebo dvoj DivX HD vrátane obalu a potlače -cena každého USB média vrátane krabičky -použitie druhej aktívnej kamery                                                       500,-€   8,-€  14,-€  150,-€   -základná konverzia videa do formátu DVD /cena za konverziu prvej hodiny záznamu/ -cena za každú ďalšiu hodinu záznamu -grafické spracovanie a výroba obalu a potlače -kópia média bez obal a potlače -kópia média vrátane obalu a potlače                                                       8,-€ 4,-€  3,-€  4,-€  8,-€ Platnosť cenníka od 1.12.2019 Svadobné video HD Svadobná  fotografia   400,-€  250,-€ 350,-€  350,-€ 450,-€  0.60,-€/ks  0.30,-€/ks  0.30,-€/ks   390,-€ 550,-€  600,-€ -záznam a strih videa v FullHD kvalite /v cene je zahrnutá doprava do 30km, grafické spracovanie obalov, potlače,  1ks DVD vo FullHD kvalite na dvoj DVD a 16GB USB, ktoré je možné pozerať na LCD a Plazmách/   -fotografovanie a spracovanie štylizovaných fotografii /v cene je zahrnutých 20ks fotografii 13x18cm na kvalitnom fotopapieri/ -fotografovanie kompletnej svadby /v cene je 30ks upravených fotografii,ostatné sú dodané na DVD médiu/ -nafotenie a spracovanie štylizovaných fotografii do fotoknihy /v cene 26 stránková fotokniha na kvalitnom fotopapieri/ -fotografovanie kompletnej svadby a výroba fotoknihy /v cene je 34 stránková fotokniha na kvalitnom fotopapieri/      -svadobné oznámenia /pri odbere nad 50ks je v cene grafické spracovanie s možnosťou výberu papiera,motívu  a textu. V prípade záujmu je možné použiť na oznámenie aj vašu fotografiu/ -menovky na stôl /formát cca 30x70 mm/ -etikety na fľaše / samolepka cca 45x70 mm /    v prípade, že si vyberiete záznam videa a fotenie je cena balíku výhodnejšia.V cene balíkov sú nosiče USB a DVD (s FullHD videom a všetkými fotografiami) -BALÍK klip /Balík zahŕňa: Svadobný klip vo FullHD + fotografovanie + 20 upravených fotografii na papier.   Záznam videa a fotografovanie je po gratulácie po svadobnom obrade... v prípade záujmu o klip aj zo zábavy sa vieme dohodnúť/ -BALÍK klasik /Balík zahŕňa: FullHD video + fotografovanie + 30 upravených fotografii na papier/ -BALÍK premium /Balík zahŕňa: FullHD video + fotografovanie + 54 upravených fotografii vo forme fotoknihy/                                                       SVADBA oznámenia SVADBA BALÍK STUŽKOVÁ /cena platí pri odbere min. 20 ks médii. V prípade menšieho počtu médií ma prosím ohľadom ceny kontaktujte/ STUŽKOVÁ  video STUŽKOVÁ  balík video + fotografia PREZENTAČNÉ VIDEO SPRACOVANIE VAMI VYROBENÉHO VIDEA