Cenník Poradenstvo a spolupráca Oznámenia, pozvánky...
Alpega webdesign
Čas zastaviť nedokážem, ale spomienky Vám uchovám navždy.
Mobil: 0905 260767 Email: alpega@alpega.sk
350,-€ 80,-€ 12,-€ 16,-€
- záznam videa v FullHD kvalite /v cene je záznam a strih stužkovej slávnosti, grafické spracovanie obalov a potlače/ v cene nie je zahrnutý klip a médiá Pri FullHD videu je možný výber médii, na ktoré bude stužková uložená. Video je uložené vo formáte avi (X264), na DVD-R, alebo USB. - výroba krátkeho klipu (zostrih) - cena každého dvoj DVD média, alebo dvoj DivX HD vrátane obalu a potlače - cena každého USB vrátane krabičky
-prezentačné video je zaznamenávané a spracovávané vo FullHD kvalite /pri prezentačnom videu je možnosť dohody podľa dĺžky záznamu a zložitosti spracovania videa/ Pri HD videu je možný výber médii, na ktoré bude výsledné video uložené. Môže to byť vo formáte DVD, alebo DivX HD -cena každého dvoj DVD média, alebo dvoj DivX HD vrátane obalu a potlače -cena každého USB média vrátane krabičky -použitie druhej aktívnej kamery
500,-€ 12,-€ 18,-€ 150,-€
-základná konverzia videa do formátu DVD /cena za konverziu prvej hodiny záznamu/ -cena za každú ďalšiu hodinu záznamu -grafické spracovanie a výroba obalu a potlače -kópia média bez obal a potlače -kópia média vrátane obalu a potlače
8,-€ 4,-€ 3,-€ 4,-€ 8,-€
Platnosť cenníka od 1.10.2022
Svadobné video FullHD
Svadobná fotografia
400,-€ 290,-€ 390,-€ 390,-€ 490,-€ 0.70,-€/ks 0.40,-€/ks 0.40,-€/ks 450,-€ 550,-€
-záznam a strih videa v FullHD kvalite /v cene je zahrnutá doprava do 20km, grafické spracovanie potlače, 1ks DVD vo FullHD kvalite na dvoj DVD a 16GB USB, ktoré je možné pozerať na LCD a Plazmách/ -fotografovanie a spracovanie štylizovaných fotografii /v cene je zahrnutých 20ks fotografii na kvalitnom fotopapieri/ -fotografovanie kompletnej svadby /v cene je 30ks upravených fotografii, ostatné fotografie sú dodané na DVD médiu/ -nafotenie a spracovanie štylizovaných fotografii do fotoknihy /v cene 26 stránková fotokniha na kvalitnom fotopapieri/ -fotografovanie kompletnej svadby a výroba fotoknihy /v cene je 34 stránková fotokniha na kvalitnom fotopapieri/ -svadobné oznámenia /pri odbere nad 50ks je v cene grafické spracovanie s možnosťou výberu papiera,motívu a textu. V prípade záujmu je možné použiť na oznámenie aj vašu fotografiu/ -menovky na stôl /formát cca 30x70 mm/ -etikety na fľaše / samolepka cca 45x70 mm / -BALÍK foto a klip /Balík zahŕňa: Fotografovanie svadobného dňa + svadobný klip. V cene je 20 kusov upravených fotografii na papieri + svadobný klip vo FullHD kvalite s najzaujímavejšími momentmi vášho dňa v dĺžke 20-40 min na USB a DVD/ -Balík foto a video /Balík zahŕňa: fotografovanie a videozáznam svadobného dňa po polnočný tanec. V cene je 20 kusov upravených fotografii na fotopapieri + svadobné video a klip v dĺžke okolo 90-100 min vo FullHD kvalite. Video a všetky fotografie zo svadby dostanete na USB a DVD-r médiu/
SVADBA oznámenia
SVADBA BALÍK
STUŽKOVÁ /cena platí pri odbere min. 20 ks médii. V prípade menšieho počtu médií ma prosím ohľadom ceny kontaktujte/
STUŽKOVÁ video
PREZENTAČNÉ VIDEO
SPRACOVANIE VAMI VYROBENÉHO VIDEA