Alpega webdesign Čas zastaviť nedokážem, ale spomienky Vám uchovám navždy.
Úvod    Video    Fotografia    Grafika    Cenník    Kontakt    Výrobe a spracovaniu videozáznamov sa venujem už od roku 1998. Dlhoročné skúsenosti v spojení s profesionálnou technikou a softvérom zaručujú vysokú kvalitu záznamu a kreativitu strihu.    Výsledné video v HD rozlíšení môže byť uložené na BluRay, alebo USB médium, alebo v SD rozlíšení na DVD médium.  Mobil: 0905 260767     Email: alpega@alpega.sk